top of page

WAAR STAAN WE VOOR

ZuiderzeeinBeeld.jpg

NCEI neemt initiatieven voor kunst- & cultuurprojecten met een ondernemende geest en een maatschappelijk belang, en stimuleert het toegankelijk maken van en het geven van relevantie aan

cultureel erfgoed.

Visie

NCEI wil met culturele projecten actuele en prangende maatschappelijke kwesties aan de orde stellen en helpen oplossen, en daarmee een zo breed mogelijk publiek bereiken. We geloven dat het stimuleren van ontwikkeling en presentatie van maatschappelijk geëngageerde kunst en cultuur helpt mensen bij elkaar te brengen en door deze ontmoetingen en ervaringen te motiveren na te denken over een betere toekomst.


We willen bovendien publiek bereiken en bedienen dat in de huidige culturele infrastructuur onderbedeeld wordt, omdat we geloven dat geluk en voorspoed voor iedereen alleen bewerkstelligd kan worden in een inclusieve samenleving waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen en meedelen.


Inventief cultureel ondernemerschap staat in onze projecten centraal omdat wij vinden dat onze projecten breed gefundeerd en duurzaam moeten zijn, en steun moeten krijgen niet alleen van overheid en gebruikelijke voorzieningen maar ook van maatschappelijke partners, stakeholders, publiek en consumenten.

VF KK 03
PIW 01.jpg
SD S19.jpg
BAL! 03

Onstaan

Stichting Nederlandse Cultuur & Erfgoed Initiatieven (NCEI) bestaat sinds 2013.

De stichting is opgericht om in projecten cultureel erfgoed in maatschappelijke context te plaatsen en nieuwe actualiteit te geven

en daarmee voor een breder publiek

te ontsluiten.

Aanleiding

De aanleiding hiervoor was dat Paleis Soestdijk voorafgaand aan het vinden van een herbestemming voor publiek werd opengesteld. NCEI heeft tijdens deze openstelling een aantal tentoonstellingen, voorstellingen en een festival geïnitieerd en uitgevoerd die direct of indirect de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Nederland sinds 1813 als onderwerp hadden en betekenis gaven in het hier en nu.

Toekomst

Nu Paleis Soestdijk sinds begin 2020 geen ‘speelveld’ meer is voor NCEI, heeft de stichting haar werkterrein verbreed. Projecten van NCEI kunnen nu overal in Nederland plaatsvinden waar cultureel erfgoed aanleiding is om een maatschappelijk relevant onderwerp

aan de orde te stellen, en dat kan ook gaan om immaterieel erfgoed, en de cultuur in Nederland in context van

hoe wij samenleven en onze

maatschappij vormgeven.

Aart van Bolhuis

Directeur/Bestuurder

Tel: 06 5133 9427

E-mail: aart@ncei.nl

Adres

De Lairessestraat 117

1075 HH Amsterdam

E-mail

Telefoonnummer

020 420 20 60

bottom of page